Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Κυρίες του Ομίλου μας στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του επιμελούνται παραδοσιακές στολές.