Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Μαθητές του 1955-1960

Ο Δημήτρης (Τάκης) Ηλιόπουλος του Νικολάου, σήμερα κάτοικος Αθηνών, είχε την ευγένεια να μας στείλει δύο φωτογραφίες από τα παλιά. Ήταν μαθητής και ο ίδιος την εποχή αυτή στο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων.
Στη μία φωτογραφία γράφει επάνω «Ε΄Τάξις 1955». Είναι στο εκκλησάκι στα Πλατανάκια. Ο Δάσκαλος που φαίνεται πίσω είναι ο Αθανάσιος Γκουτζίκας. Η άλλη είναι λίγο μεταγενέστερη.  Είναι μαθητές περισσότεροι από μία τάξη. Οι Δάσκαλοι που εικονίζονται είναι οι Αθανάσιος Γκουτζίκας και Ιωάννης Τοκατλιάνης. Είναι στο Γεφυράκι πώς πάμε για την Αγία Παρασκευή. Και στις δύο φωτογραφίες τα παιδιά κρατούν τη σημαία του Ερυθρού Σταυρού, ήταν Ερυθροσταυρίτες, και έχουν και γεωργικά εργαλεία, τσάπες, σκαλιστήρια,… Μάλλον θα είχαν βγει για δενδροφύτευση. Δεν έλειπαν όμως και … οι μπάλλες. «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου». Όσοι είναι μέσα, ίσως μπορέσουν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάκη Ηλιόπουλο και θα παρακαλούσαμε και όσοι άλλοι έχουν παρόμοιες φωτογραφίες να μας τις φέρουν