Δραστηριότητες

Λειτουργούν τμήματα:
Ζωγραφικής
Σκάκι,
Χορευτικά όλων των ηλικιών
Χορωδία ενηλίκων