Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
             «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»

          Εκδόθηκε το Ημερολόγιο του Μ.Ο.Σ. για το 2017 με θέμα «Τα Σέρβια Χθες και σήμερα». Πλούσιο με φωτογραφίες από την περιοχή μας: από τη γέφυρα, την κεντρική πλατεία, τη γειτονιά, τις βρύσες κλπ. από το «χθες» και το «σήμερα».                     

 Διατίθεται από το Γραφείο του Μ.Ο.Σ.