Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ           
                                          «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»
                                        
                                  Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά 4-12 ετών-
Θεατροπαιχνίδια
Σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης

Επιθυμητή η παρουσία των Γονέων

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016
11.00 π.μ.– 12.30΄
Αίθουσα Δημ. Συβουλίου, Σέρβια
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.