Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015Φωτογραφίες από τη σχολική ζωή.
Παρακαλούμε όσους έχουν φωτογραφίες με θέμα από τη σχολική ζωή στα Σέρβια –όσο πιο παλιά, τόσο καλύτερα- να τις φέρουν στο Γραφείο του Μ.Ο.Σ. και θα τους επιστραφούν το συντομότερο.
Ευχαριστούμε