Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Βίντεο από τη Χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής, Ν. Κοζάνης, " Οι Τρεις Ιεράρχαι",