Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ημερήσια Εκδρομή Νυμφαίο

Ημερήσια Εκδρομή
Νυμφαίο

(Νυμφαίο, Αρκτούρος, Κλεισούρα, Καστοριά)

Σάββατο
9 Νοεμβρίου2013Δηλώσεις συμμετοχής

Τηλ. 2464022555