Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Συναυλία Βυζαντινής και Μσαιωνικής Μουσικής στη Βασιλική της Καστροπολιτείας των Σερβίων