Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

100 χρόνια Ελεύθερα Σέρβια Καλλιτεχνική Εκδήλωση του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα»-Βίντεο