Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ Μ.Ο.Σ.                          ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
                                          «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»
  ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»  συνεδρίασε έκτακτα την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2011 με αφορμή το θέμα της αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Σερβίων και ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει:

1)Την εντονότατη διαμαρτυρία του για το κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Σερβίων. Οι Δ.Ο.Υ. δεν αποτελούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται  με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά πρέπει πρώτιστα να είναι  ταγμένες στην υπηρεσία του πολίτη.

2)Τη θλίψη και την ανησυχία του για τη συνεχή υποβάθμιση της πόλης των Σερβίων και ολόκληρης της περιοχής με την κλιμακούμενη αφαίρεση των Υπηρεσιών.

3)Τη συστράτευσή του  με τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού  και τους λοιπούς φορείς της περιοχής στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Σερβίων, αλλά και της αποτροπής απομάκρυνσης άλλων Υπηρεσιών, η οποία πρέπει να είναι συνεχής και αταλάντευτη.

4)To ψήφισμα αυτό να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Σερβίων – Βελβεντού και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.  

            Η Πρόεδρος                                                                  Η Γραμματέας
Χρυσάνθη Καραγιαννίδου                                             Παρασκευή Τσοχανταρίδου