Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην περιοχή Σερβίων για φιλοξενία Μαθητών

Αυτά τα Ξενοδοχεία με τις συγκεκριμένες τιμές είναι μόνο για επισκέψεις σχολείων.Το Ξενοδοχείο Αθηνά τηλ. 2464022069 και 22070
Διαθέτει συνολικά 25 κλίνες.
Η τιμή 2κλινου και 3κλινου χωρίς πρωινό 30€,με πρωϊνό 40 €
Με ημιδιατροφή 2κλινου 60€ 3κλινου 70 €
Πλήρες βραδινό γεύμα 10 €

Το Ξενοδοχείο «Κάστρο» τηλ.2464022992
Διαθέτει συνολικά 28 κλίνες.
Η τιμή χωρίς πρωινό 2κλινου 30 €, 3κλινου 40 €
Με πρωινό 2κλινου 40 € και 3κλινου 50€

Το Ξενοδοχείο «Ναϊάδες» 3*  τηλ. 24640 22002
Διαθέτει συνολικά 47 κλίνες
Η τιμή χωρίς πρωϊνό 2κλινου 30 € 3κλινου 40 €
Με πρωϊνό 2κλινου 40 € και 3κλινου 50 €
Με ημιδιατροφή 2κλινου 55 € και 3κλινου 70Ε .

To Ξενοδοχείο «Ηρακλής» στη Νεράιδα τηλ. 24640 22022
Διαθέτει συνολικά 22 κλίνες
Η τιμή χωρίς πρωινό 2κλινου 30 €, 3κλινου 40 €
Με πρωινό 2κλινου 40 € και 3κλινου 50€

Το Ξενοδοχείο «Κυριακίδης» στη Νεράιδα τηλ. 24640 22975
Διαθέτει συνολικά 47 κλίνες
Η τιμή χωρίς πρωϊνό 2κλινου 30 € και 3 κλινου 40 €
Με πρωϊνό 2κλινου 40 € και 3κλινου 50 €.